Simon Wirtz

Simon Wirtz

Software Engineer und Kotlin-Enthusiast